1. Användarvillkor Conlii.com

1.1 Översikt

Välkommen till Conlii, en plattform för företag och konsumenter inom evenemangsbranschen. Genom att nyttja våra tjänster samtycker du till och accepterar följande användarvillkor.

1.2 Registrering och Ansvar:

a. För att använda Conlii-plattformen måste användaren vara över 18 år.
b. Användaren är ansvarig för att säkert förvara sitt konto och lösenord. Vid registrering förbinder användaren sig att tillhandahålla korrekt och aktuell information.

1.3 Användarbeteende:

a. Användaren åtar sig att ej använda Conlii för olaglig verksamhet.
b. Samtycke att ej störa eller skada plattformens funktionalitet.
c. Förpliktelse att respektera andra användares integritet och undvika publicering eller distribution av olämpligt innehåll.

1.4 Tillstånd och Licenser:

a. Det är användarens ansvar att se till att alla former av licenser och tillstånd som krävs för sin verksamhet är på plats och uppdaterade. 
b. Alla komplikationer kring tillstånd och licenser är användarens ansvar att förmedla till kund och till Conlii. Inkluderat men ej begränsat till:  
Livsmedelsbevis
Serveringstillstånd 
c. Verksamhet som sker utan rätt tillstånd och licenser är enbart användarens ansvar och Conlii har rätt att säga upp användarens konto utan någon skyldighet till kompensation. Samt att Conlii utesluts från alla legala tvister mellan användaren och privatpersonen.

1.5 Annonsering och Innehåll:

a. Användaren ansvarar för korrekthet och överensstämmelse med lagar för sina annonser och innehåll.
b. Conlii förbehåller oss rätten att avvisa, redigera eller ta bort innehåll som bryter mot våra riktlinjer.

1.6 Bokningar och Transaktioner:

a.  Användaren åtar sig skyldigheten att inte ingå i bokningar och otillåten kontakt med kunder (privatpersoner) som tillhandahålls genom Conlii´s tjänster. 
b. Otillåten kontakt: Inkluderat men ej begränsat till: Länkning till hemsida, hänvisning till kontakt utanför plattformen i syfte att kringgå conlii´s tjänster, hänvisning till extern plattform.
c. Undantag: Tillåten kontakt: Efter accepterad offert får företaget kontakta kunden på valfritt sätt efter att företaget fått tillgång till kundens kontaktuppgifter. 
d. Kunder som tillhandahålls genom Conlii´s tjänster måste hanteras och konfirmeras genom Conlii.com, överträdelse av detta villkor ger rätt till kompensation upp till 3 gånger beloppet av den enskilda affären. 

1.7 Ansvarsbegränsning:

a. Conlii frånsäger sig ansvar för förluster eller skador som uppstår vid plattformens användning.
b. Användare och företag ansvarar för sina egna handlingar och interaktioner.
c. Conlii har rätt att inte involveras i alla olika former av legala liksom vanliga tvister mellan privatpersoner och företag som använder Conlii´s tjänster.
d. Conlii är inte ansvarig för någon form av bedrägeri eller tvister som sker på plattformen. 

1.8 Avgifter och betalning:

a. Avgifter för tjänster specificeras och debiteras enligt överenskommelse.
b. Obetalda avgifter kan leda till avstängning av användarens konto samt bli betalningsskyldig på upp till 3 gånger det obetalda beloppet ifall tjänsterna som skall betalas för har använts.

1.9 Ändringar i Villkoren:

a. Conlii förbehåller sig rätten att ändra användarvillkoren med eller utan meddelande.
b. Användare uppmanas att regelbundet granska villkoren för uppdateringar.

1.10 Avslutande av Konto:

a. Conlii kan avsluta eller begränsa ditt konto vid överträdelse av dessa villkor.
b. Vid avslutning förloras åtkomst till plattformens tjänster.
c. Conlii har rätt att avsluta ett konto på grund av rimliga skäl. 

2. Villkor för annonser:

2.1 Annonseringstjänster:

a. Annonsörer erbjuds möjlighet att marknadsföra sina eventrelaterade tjänster på Conlii-plattformen.
b. Annonsörer förbinder sig att tillhandahålla korrekt och aktuell information i sina annonser.

2.2 Avgifter och Betalning:

a. Avgifter för annonstjänster specificeras och debiteras enligt överenskommelse.
b. Obetalda avgifter kan leda till avstängning av annonsörs kontot.

2.3 Annonstexterna

a. Annonsörer ansvarar för att deras annonstexter inte innehåller vilseledande information eller överträder tredje parts rättigheter.
b. Annonsörer ansvarar för att annonsörens innehåll använder lämpligt språk och relevant information. 

2.4 Godkännande av Annonser:

a. Conlii förbehåller sig rätten att godkänna, redigera eller avvisa annonser som inte överensstämmer med riktlinjerna eller villkoren.

2.5 Avslutning av Annons:

a. Conlii kan avsluta eller ta bort annonser som bryter mot riktlinjer eller villkor.
b. Ingen återbetalning ges för avslutade annonser på grund av överträdelse.

3. Återbetalningspolicy för Conlii.com

3.1 Återbetalningsberättigade Situationer:

a. Återbetalning övervägs endast om tjänster inte kunde tillhandahållas som överenskommet.
b. Efter användaren använder den tjänst eller produkt användaren köpt har användaren sagt upp sin 14 dagars ångerrätt. Exempelvis att användaren köper annonsen och annonserar. Alternativt köper offerter och lägger bud på offertförfrågningar.

3.2 Begäran om Återbetalning:

a. Användare måste skicka in en skriftlig begäran om återbetalning inom 14 dagar efter transaktionen.

3.3 Beslut om Återbetalning:

a. Beslut om återbetalning ligger på Conlii och grundar sig på objektiva grunder för tjänstefel.
b. Återbetalningen, om godkänd, kommer att ske inom 30 dagar från beslutsdatum.

3.4 Undantag från Återbetalning:

a. Ingen återbetalning ges om användaren bryter mot användarvillkoren.
b. Återbetalning beviljas inte för avslutade annonser på grund av överträdelse.

3.5 Kontakt för Återbetalningsfrågor:

a. För att begära en återbetalning, vänligen kontakta Conlii support: info@conlii.com


Genom att använda Conlii-plattformen accepterar du dessa villkor och åtar dig att följa dem. Vid överträdelser förbehåller vi oss rätten att vidta lämpliga åtgärder, inklusive avstängning av konto, rimlig kompensation och rättsliga åtgärder vid behov.

Logga in

Registrera

Återställ lösenord

Ange ditt användarnamn eller din e-postadress så kommer du att få en länk för att skapa ett nytt lösenord via e-post.